Podniková predajňa

telefón: 0901 701 193

otváracie hodiny:

pondelok až sobota: 7 - 17 hod.

nedeľa: 9 - 17 hod.

 

Prevádzka: Mliekareň Krivá

telefón: 

043/589 44 98

0918 468 004

e-mail: mk@orava.sk

 

Agrodružstvo Krivá, družstvo

telefón: 

043/589 42 71

043/589 42 50

e-mail:

agrodruzstvo@orava.sk

agrodruzstvo.uctaren@orava.sk

 

Kde nás nájdete

Agrodružstvo Krivá

027 55

Krivá 60

 

mliekareň Krivá predajňa

 

Kontaktný formulár

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je mk@orava.sk.


Pre bližšie informácie ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi kliknite sem.